KELEVRA ADVERSITY

Adversity

kozmo

Lyric “Kozmo” Russell
@KOZMO_ADV

sender

Troy “Sender”¬†Michaels
@SENDER_ADV

diabolic

Steven “Diabolic” Rivero
@DIABOLIC_ADV

GroundserR

Omar “Groundser” Ismail
@GroundserR_aDv